Dom i ogród

Grene

Korzyści

Dzięki zawarciu długoletniej (na okres 5 lat z możliwością przedłużenia) umowy franczyzowej franczyzobiorca uzyskuje prawo do prowadzenia sklepu rolniczo – technicznego pod marką Grene, zapewniając sobie w ten sposób szereg korzyści, niedostępnych dla innych uczestników rynku. Do korzyści tych należy przede wszystkim zaliczyć:
prowadzenie działalności pod silną, rozpoznawalną, ogólnopolską marką, docenianą przez klientów i dostawców, budzącą szacunek i respekt konkurentów, stale wspomaganą przy pomocy wypracowanego know – how (wiedzy o prowadzeniu sklepu) sieci Grene,
otrzymanie do wdrożenia w pełni przygotowanego i sprawdzonego przez wiele lat funkcjonowania na rynku modelu biznesowego sklepu rolniczo – technicznego Grene składającego się z koncepcji wizualnej, indywidualnie i ekonomicznie dobranego wyposażenia, procedur organizacji ekspozycji oraz atrakcyjnej oferty handlowej, reklamy i marketingu; modelu, który zapewnia odpowiedni poziom komunikacji z klientem, pozwalając w ten sposób franczyzobiorcy osiągnąć satysfakcjonujący wynik ekonomiczny,
korzystanie z wszechstronnej wiedzy operacyjnej związanej z rutynowymi czynnościami, które są wykonywane w sklepie rolniczo – technicznym Grene, a które decydują o optymalnym ponoszeniu kosztów, a w efekcie o powodzeniu sklepu na lokalnym rynku,
korzystanie ze wsparcia regionalnych służb sprzedaży franczyzodawcy (koordynator ds. rozwoju sieci, przedstawiciel handlowy), zarówno w sprawach organizacyjno – zarządczych, jak i handlowych związanych z aktywizacją sprzedaży we franczyzowym sklepie rolniczo – technicznym Grene,
dostęp do bieżących szkoleń (produktowych, operacyjnych, technicznych) i kompetencji wynikających z wieloletniego budowania i zarządzania siecią sklepów własnych franczyzodawcy w bardzo zróżnicowanych uwarunkowaniach lokalizacyjnych,
ograniczenie ryzyka wynikającego z samodzielnej działalności, dzięki aktywnej współpracy franczyzodawcy ze wszystkimi sklepami rolniczo – technicznymi Grene, które działają w sieci Grene,
otrzymanie gwarancji terytorialnej (na określonym terenie nie powstanie inny sklep Grene),
stabilność działania gwarantowana przez długi okres obowiązywania umowy franczyzowej oraz aktualizowaną na bieżąco dokumentację procedur zarządzania sklepem rolniczo – technicznym Grene; Centrala Sieci wie bowiem najszybciej, co zmienia się na rynku i jakie kierunki działania należy przyjąć,
możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciu zmieniającym oblicze polskiego rolnictwa, przemysłu oraz poziomu życia gospodarstw domowych.

Jednostki własne: 93

Jednostki franczyzowe: 37

 

sklep-g

 

Cele systemu

zapewnienie zyskownej działalności każdego ze sklepów działających w sieci poprzez przekazanie i stały transfer know-how (wiedzy o prowadzeniu sklepu) oraz efektywne wdrożenie koncepcji biznesowej i standardów wypracowanych przez system Grene,
zapewnienie atrakcyjnej i dopasowanej do potrzeb franczyzobiorcy, jak i jego klientów oferty produktów technicznego zaopatrzenia rolnictwa, przemysłu, ogrodnictwa, czy gospodarstw domowych – korzystając z szerokiej oferty dystrybucyjnej Centrali Sieci Grene,
wdrożenie efektywnych i skutecznych standardów obsługi klienta, między innymi w celu utrzymywania długofalowych relacji bezpośrednio wpływających na efektywność ekonomiczną sklepu,
wspólne, stałe wzmacnianie pozycji marki Grene, umożliwianie zwiększenia jej rozpoznawalności na rynku, dzięki czemu każdy ze sklepów działających w sieci odczuwa w zauważalny sposób zwiększone zainteresowanie jego ofertą ze strony Klientów.

Organizator systemu

Organizatorem systemu jest Grene Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Skandynawskiej 1 w Modle Królewskiej koło Konina (kod pocztowy: 62-671 Stare Miasto), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 35265.
Grene Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się dystrybucją szerokiego asortymentu produktów zaopatrzenia rolnictwa, ogrodnictwa, przemysłu, usług oraz produktów wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, za pośrednictwem następujących kanałów dystrybucji:
sieci specjalistycznych sklepów rolniczo – technicznych, działających pod marką Grene na terenie całego kraju,
sieci regionalnych przedstawicieli handlowych, obsługujących (wspierających) zarówno sklepy własne jak i franczyzowe (obsługa dużych klientów indywidualnych).
Podstawowa działalność, związana z budową, rozwojem i zarządzaniem na terenie całego kraju siecią specjalistycznych sklepów rolniczo – technicznych GRENE® (własnych i franczyzowych) podzielona jest na kilka strategicznych obszarów, wymienionych poniżej:
analiza, pozyskiwanie i kompleksowe przygotowanie lokalizacji, wybranej pod działalność związaną z prowadzeniem specjalistycznego sklepu rolniczo – technicznego,
doradztwo architektoniczne i funkcjonalne, kompletne wyposażenie sklepu, visual merchandising – indywidualny planogram przestrzeni sprzedaży oraz ekspozycji asortymentowej,
doradztwo i zarządzanie operacyjne, związane z efektywnym funkcjonowaniem sklepu, poprzez stosowanie zalecanych do wykonania czynności rutynowych,
zarządzanie polityką handlową całej sieci poprzez uwzględnianie lokalnych uwarunkowań i elastyczne dopasowywanie jej do warunków otoczenia rynkowego,
organizacja działań marketingowych, reklamowych oraz dbałość o właściwy wizerunek sieci specjalistycznych sklepów rolniczo – technicznych Grene w oparciu o działania public relations (aktywny kontakt i zarządzanie relacjami z mediami).
W chwili obecnej w całej Polsce z powodzeniem funkcjonują 124 sklepy rolniczo – technicznych Grene, co daje nam miano lidera sprzedaży detalicznej w branży technicznego zaopatrzenia rolnictwa, przemysłu, ogrodnictwa i gospodarstw domowych.

Misja systemu

Misją systemu franczyzowego Grene jest bycie Liderem Innowacji i Efektywności w kanale dystrybucji detalicznej, jakim jest sieć sklepów rolniczo – technicznych Grene. Misja ta jest realizowana poprzez:
zarządzanie kategoriami asortymentu sprzedawanego w sklepie rolniczo – technicznym Grene (category management), dzięki czemu każdy ze sklepów ma niskie koszty zarządzania magazynem oraz finansowania posiadanych zapasów,
skuteczna logistyka – nasz towar zawsze dociera na czas,
marketing, reklama oraz budowa wizerunku marki Grene wśród klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.
Dzięki temu nasza marka kojarzona jest przez Klientów z następującymi cechami:
fachowość personelu sprzedażowego oraz odpowiedzialne doradztwo,
indywidualne podejście do każdego Klienta oraz jego problemów, realizuje bowiem nawet najbardziej nietypowe zamówienia,
uczciwość kupiecka,
bliskość i niemalże nieograniczona dostępność personelu naszych sklepów,nowoczesność, łamanie stereotypów o zapóźnionym rolnictwie i przemyśle w Polsce,
szybkość i sprawność działania w każdym obszarze funkcjonowania sklepu rolniczo – technicznego Grene.
Dzięki realizacji naszej misji mówimy więc wprost: nowoczesny sklep Grene, umiejscowiony w atrakcyjnej lokalizacji, dobrze zarządzany, opiekujący się swoimi klientami pozwala zarobić więcej niż inne, do tej pory funkcjonujące na rynku samodzielne punkty sprzedaży asortymentu zaopatrzenia rolniczego i technicznego.

Kontakt
Grene Sp. z o.o. Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto (63) 240 06 17 (63) 240 91 01 franczyza@grene.pl

Źródło: Gerne

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *